Pályázatok

TOP-7.1.1-16-H-054-9
Együttműködések fejlesztése, a civil szervezetek kezdeményezéseinek és a városi ellátó rendszerek
tevékenységének harmonizálása, közös válasz demográfiai és
szegregációs problémákra, helyi identitás erősítése

Közzétéve: 2020.05.13.

 A felhívás olyan műveletek, projektek megvalósítását támogatja, amelyek a településen működő civil és nonprofit szervezetek szervezeti kultúrájának fejlesztésére irányul.
Emellett fontos cél olyan programok megvalósítása amelyek a helyi közösséget a cselekvő/aktív állampolgári magatartás tudatosításában, gyakorlatának erősítésében jelentenek segítséget.
Olyan rekreációs programok szervezése, amelyek a fiatalok aktív időtöltésének megvalósításában jelentenek segítséget. Érzékenyítő programok szervezése.
Fogyatékkal élő személyek, táboroztatása, programok, rendezvények szervezése.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18.000.000.- forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 29-től 2020. június 29-ig van lehetőség.

Pályázati Felhívás Letöltés >>

Segédletek letöltése >>


 

TOP-7.1.1-16-H-054-8
„Értékőrző-város” értékek- és hagyományok
megőrzésével kapcsolatos programok támogatása

Közzétéve: 2020.05.13.

 A felhívás célja a hagyománnyal rendelkező programok kínálatának bővítése, szélesítése.
Összművészeti programelemek beemelése, a városra nyitó programok támogatása, amatőr fellépők támogatása,
fesztiválok, új rendezvények elindítása hagyományteremtő céllal, olyan helyi szerveződésre épülő
programok vagy programsorozatok elindítása, melyek a helyi közösségek, szervezetek tevékenységét,
eredményeit mutatják be, olyan programok, ahol a városi terek új, kreatív rendezvény helyszínként
jelennek meg.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 29.250.000.- forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 29-től 2020. június 29-ig van lehetőség.

Pályázati Felhívás Letöltés >>

Segédletek letöltése >>


 

TOP-7.1.1-16-H-054-7
„Értékőrző város” – értékek- és hagyományok
megőrzésével kapcsolatos infrastrukturális fejlesztések

Közzétéve: 2020.05.13.

 A felhívás átfogó célja, hogy olyan projektek megvalósítását irányozza elő, amelyek
a hagyományok ápolását, értékek megőrzését, új közösségi kulturális központok infrastrukturális fejlesztését segítik elő, amelyek hozzájárulnak a helyi identitástudat erősítéséhez.
A projektnek erősíteni kell az itt élők berettyóújfalui öntudatát, hogy nőjön az aktivitásuk a helyi programokban, helyi közösség életében, ezáltal csökkenjen az elvándorlás a városból.
További cél, olyan projekt megvalósítása amelyben hagyományőrző civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése valósul meg.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13.000.000.- forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 29-től 2020. június 29-ig van lehetőség.

Pályázati Felhívás Letöltés >>

Segédletek letöltése >>


 

 TOP-7.1.1-16-H-054-6
„Civilek városa” – Kulturális-, közösségi programok fejlesztése, és a városi civil élet, szerveződésének erősítése

Közzétéve: 2020.05.13.

 A felhívás olyan műveletek, projektek megvalósítását irányozza elő, melyek
a lakosság csökkenése és a fiatalok elvándorlásának megakadályozása érdekében
a civil szervezetek és a civil szféra összefogását segíti elő, valamint
közösségi és társadalmi események megvalósításával, a fiatalok számára kulturális és szabadidő programok biztosításával a fiatalok elvándorlásának megállítását célozza meg.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 26.000.000.- forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 29-től 2020. június 29-ig van lehetőség.

Pályázati Felhívás Letöltés >>

Segédletek letöltése >>


 

 TOP-7.1.1-16-H-054-5
„Civilek városa” – Kulturális -, közösségi terek
és programok fejlesztésének infrastrukturális megalapozása

Közzétéve: 2020.05.13.

A felhívás olyan műveletek, projektek megvalósítását irányozza elő,
melyek a lakosság csökkenése és a fiatalok elvándorlásának megakadályozása érdekében
a civil szervezetek és a civil szféra összefogását segíti elő, valamint
kulturális-, közösségi terek infrasrtukturális fejlesztésével, hozzájárul a „lakosság megtartóerejének” fejlesztéséhez, az integráció erősödéséhez.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40.168.367.- forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 29-től 2020. június 29-ig van lehetőség.

Pályázati Felhívás Letöltés >>

Segédlet letöltése >>


 

TOP-7.1.1-16-H-054-4
„Élhető-fenntartható város” – programok, képzések

Közzétéve: 2020.05.13.

A felhívás olyan műveletek, projektek megvalósítását irányozza elő,
melyek a fiatalok elvándorlását, a szegregációs folyamatok csökkenését, a digitális fejlesztési programok megvalósítását, virtuális közösségi terek fejlesztését és infokommunikációs fejlesztéseket,
hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatásához, az élhető és fenntartó város kialakításához járulnak hozzá.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10.000.000.- forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 29-től 2020. június 29-ig van lehetőség.

Pályázati Felhívás Letöltés >>

Segédletek letöltése >>


 

TOP-7.1.1-16-H-054-3
„Élhető-fenntartható város” – Közösségi terek fejlesztése

Közzétéve: 2020.05.13.

A felhívás olyan műveletek, projektek megvalósítását irányozza elő, melyek a fiatalok elvándorlását, a szegregációs folyamatok csökkenését, segítik elő. A cél olyan meglévő zöldterületek vagy új zöldterületek kialakítása és fejlesztéséhez kapcsolódó közösségi funkciókat ellátó fejlesztések megvalósítása, melyek a fiatalok helyben való boldogulását segítik elő.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6.000.000.- forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 29-től 2020. június 29-ig van lehetőség.

Pályázati Felhívás Letöltés >>

Segédletek letöltése >>


 

TOP-7.1.1-16-H-054-1
Bihari Népművészeti Egyesülettel a kézművesség jövőjéért
(KULCSPROJEKT)

Közzétéve: 2020.05.13.

A felhívás célja olyan műveletek, projektek megvalósításának támogatása, amelyek a településen működő mesterségekkel és népi iparművész hagyományokkal foglalkozó szervezetek tevékenységét segítik elő.
Kiemelt cél, olyan közösségi tér kialakítása, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a különböző kézműves mesterségekkel, résztvevőivé válnak a Bihari Népművészeti Egyesület programjainak.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35.083.333.- forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 29-től 2020. június 29-ig van lehetőség.

Pályázati Felhívás Letöltés >>

Segédletek letöltés>>


 

TOP-7.1.1-16-H-054-2
A Berettyóújfalui Civil Udvar – közösségi tér felújítása, fejlesztése kulturális rendezvények megvalósítása érdekében (KULCSPROJEKT)

Közzétéve: 2018.06.20.

A felhívás célja a Berettyóújfalui Civil Udvar fejlesztésével, a városi civil élet, szerveződések erősítésével, többgenerációs közösségi színtér működtetésével segítse az értékteremtő szerveződések, közösségek kialakulását és hálózatosodását.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35 millió forint.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: Berettyóújfalu Város.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. augusztus 1-től 2018. december 31-ig van lehetőség.

Pályázati Felhívás letöltés >>

Segédletek letöltés>>

ezt is másold