CLLD Projekt

Tájékoztató

Berettyóújfalu Mindannyiunk városa

Kedvezményezett: BERÉPO NONPROFIT KFT.

Projekt Címe: Berettyóújfalu Mindannyiunk városa

Projekt kódszáma: TOP-7.1.1-16-2016-00054

Elnyert támogatás: 37.498.300 Ft.

A projekt befejezésének dátuma: 2021.01.19.

CLLD program bemutatása

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében.

E cél elérésnek a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

A stratégiák, amelyek egy, a város területén kijelölt összefüggő akcióterületre készülnek, és a helyi fejlesztési programok alapját jelentik, egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni.

A beavatkozások eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés erősödésével cél továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is.

CLLD Berettyóújfaluban

A Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívására benyújtott, TOP-7.1.1-16-2016-00054 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Központ vezetője 37.498.300 Ft összegű, 100% támogatási intenzitással támogatásra érdemesnek ítélte 2017. augusztus 1-én.

A kedvezményezett a BERÉPO NONPROFIT KFT.

Előzmények:

Berettyóújfaluban a települési Önkormányzat 2016 elején kezdte meg a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) előkészítését.

A helyi fejlesztési stratégia tervezése során a legfontosabb szempontokat – a nyilvánosság biztosítása, illetve a vállalkozói-, civil-, valamint a közszféra bevonása a tervezési folyamatba – kiindulási alapként kezeltük.

A tervezés folyamatában bevontuk a településen működő önkormányzati intézményeket, civilszervezetet és helyi vállalkozókat a folyamatba. A CLLD Program alapelvei szerint célunk volt az alulról jövő kezdeményezések ösztönzése, a településre fókuszáló megközelítés, a helyi összefogás, a több szektort érintő együttműködésen alapuló fejlesztések, a hálózatépítés, az innováció.

A település civil-, gazdasági- és közszféra párbeszédének eredményeként létrejövő Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) megvalósítása lett a Berettyóújfalu Mindannyiunk Városa Helyi Akciócsoportelsődleges feladata,  majd a helyi fejlesztési stratégiában rögzített célok és intézkedések végrehajtása.

Ennek megfelelően kulcsprojekt és leendő helyi felhívások az alábbi célokhoz illeszkedve valósulnak majd meg:

A projekt közvetett, átfogó céljai, amelyekkel hozzájárulunk Berettyóújfalu népességmegtartó képességének fokozásához, a fiatalok helyben maradásához

  1. a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása,
  2. a helyi társadalmak megújítása valamint
  3. a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében.

A  projekt közvetlen stratégiai célja:

  • A helyi közösség részvételének és tudatosságának, összetartásának fokozása

Specifikus célok:

  1. Élhető-fenntartható város
  2. Közösségek városa

A specifikus célok megvalósítását segítő intézkedések

K1       A Bihari Népművészeti Egyesülettel a kézművesség jövőjéért

K2       A Berettyóújfalui Civil Udvar – közösségi tér felújítása, fejlesztése kulturális rendezvények megvalósítása érdekében

1.         Élhető-fenntartható város” – közösségi terek fejlesztése és kapcsolódó programok, képzések,

2.1      „Civilek városa” – kulturális-, közösségi terek és programok fejlesztésének infrastrukturális megalapozása és a városi civil élet, szerveződések erősítése, többgenerációs közösségi színterek működtetése

2.2.     „Értékőrző város” – értékek- és hagyományok megőrzésével kapcsolatos infrastrukturális fejlesztések és programok támogatása

2.3.     Együttműködések fejlesztése, a civil szervezetek kezdeményezéseinek és a városi ellátó rendszerek tevékenységének harmonizálása, közös válasz demográfiai és szegregációs problémákra, helyi identitás erősítése