BEMUTATKOZÁS

„BERETTYÓÚJFALU MINDANNYIUNK VÁROSA”

„Egy bizonyos: ha nem is a világ közepe Berettyóújfalu, hát legalább a vármegye közepe. A mi bihari világunknak a közepe.” Nadányi Zoltán 1938-as megállapítását tartjuk szem előtt akkor, amikor egy közösségi célokat, a közösségalkotókkal közösen készülünk megvalósítani. Bár ez már egy történelmi dimenzió, de ahogyan az elmúlt évszázadokban, a legnagyobb krízishelyzetekben vagy éppen komoly lehetőségek kapujában állva, úgy most is a helyi aktív, alkotó közösségek lehetnek azok, akik jelentős változásokat képesek véghezvinni. Általuk válik Berettyóújfalui mindannyiunk városává. Az itt élők, az innen elszármazottak, az ideköltözők, vagy azok, akik bármilyen céllal, egy-egy alkalomra érkeznek hozzánk, más-más szemszögből tekintenek a városra. Van azonban egy közös célunk, hogy valamennyien úgy érezzék: érdemes. Itt élni, ide hazalátogatni, ideköltözni, itt keresni egy-egy szolgáltatást, élményt, segítséget és megoldást.

A BERETTYÓÚJFALUSI HELYI AKCIÓCSOPORT ÖSSZETÉTELE

Közszféra

A 12 tagú Helyi Akciócsoportban (HACS) 4 tag képviseli a közszférát. . . .

Civil szféra

A 12 tagú Helyi Akciócsoportban (HACS) 4 tag képviseli a civil szférát. . .

Vállalkozói szféra

A 12 tagú Helyi Akciócsoportban (HACS) 4 tag képviseli a vállalkozói szférát.

Ezért vágott bele Berettyóújfalu önkormányzata ebbe a pályázati programba. Számos infrastrukturális beruházás, intézmény, közösségi létesítmény, közterület felújítása mellett nagyon fontos, hogy az azokat igénybe vevők is képesek legyenek tartalmi fejlesztéseket véghezvinni. Berettyóújfaluban száznál is több civil szervezet, öntevékeny csoport működik. Ezek között van egészségügyi–életmód, sport, kulturális–hagyományőrző–értékvédő, szociális, oktatási, természetvédő és szabadidős egyesület és alapítvány egyaránt. Egyre nagyobb szerepet vállalnak a város és a térség közéletében. Önállóan, vagy partnerségben az önkormányzattal, illetve a saját területükön működő különböző szolgáltatókkal olyan programok megvalósítói, melyek az egész közösség szempontjából jelentős eredményeket hoznak. A civil szervezetek szerepe nemcsak az elért sikereik miatt fontos, amelyek következtében az emberek bizalmat érezhetnek a különböző formális közösségek iránt, hanem azért is, mert a civil szervezetek a szó szoros értelmében eszközök, amelyek mindenki számára hozzáférhetőek és felhasználhatók bármely területen. Ezeket, ahogy számos szervezetet, magánszemélyek irányítják és koordinálják, ugyanakkor hatalmas erőt merítenek a közösség többi tagjának támogatásából, akik önkéntes munkájukat felajánlva segítik a nemes cél megvalósítását. Ez a tény nagy jelentőséget tulajdonít mindazoknak, akik a legkülönbözőbb közösségi tevékenységek előmozdítása érdekében maguk is szeretnének valamit tenni. Intézményeink működése is lehetetlen lenne már a „civil láb” nélkül. Berettyóújfalu köznevelési, szakképző, szociális, egészségügyi és kulturális intézményei, közszolgáltatói és az ő szakmai munkájukat segítő társadalmi szervezetek pedig jó esetben együtt élnek a helyi gazdasági szereplőkkel. Hisz bárki is a fenntartó, a működtető, intézményeinkben a város és a térség polgárai gyógyulnak és gyógyítanak, tanulnak és tanítanak, főznek, takarítanak, művelődnek, sportolnak és így tovább. És ők azok, akik igénybe veszik egy-egy vállalkozás, gazdasági társaság szolgáltatásait, termékeit, akik sok esetben épp hozzájuk igazodva fejlesztik tovább kínálatukat. Fejlesztési programunk célja tehát nem lehet más, mint az egymásra épülő elemek rendszerének erősítése, segíteni az egyes szereplőknek saját céljaik elérésében és az egymáshoz vezető út megtalálásában. Hogy mindannyiunk városában mindannyian otthon lehessünk, és ismerősként, valódi közösségként élhessünk.

A TOP-7.1.1-16-2016-00054 azonosítószámú, „Berettyóújfalui mindannyiunk városa” elnevezésű projekt részeként meghirdetett pályázatok beádásáig hátralévő idő:

Kattintson ide a pályázati felhívásokért