Tisztelettel köszöntjük a Berettyóújfalui Helyi Akciócsoport honlapján!

„Berettyóújfalu mindannyiunk városa!”– Ez a vezérelv irányítja az önkormányzat, és egyre több intézmény, vállalkozás és civil szervezet életét és fejlesztési elképzeléseit. Közös érdekünk, és egyre inkább közös célunkká is vált, hogy az egyébként is kiváló adottságokkal, természeti és kulturális értékekkel, kiválóan felkészült szakemberekkel és elkötelezett közösségekkel rendelkező város egyre több lehetőséget tudjon nyújtani az itt élőknek és az ide látogatóknak egyaránt.

Ennek érdekében 2016. május 25-én a helyi közszféra, valamint a vállalkozói és civil élet képviselői létrehozták a Berettyóújfalui Helyi Akciócsoportot (HACS), mely egy széles körre kiterjedő közösségfejlesztés koordinálását vállalta. Előzetesen egy közel ötven főből álló tervező műhelymunka eredményeként létrejött a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, melynek végrehajtását a helyi akciócsoport konzorciumi formában végzi. A konzorcium célja, hogy Berettyóújfalu hosszú távú közösségi és kulturális tartalmú fejlesztése tudatos módon, a lehető legtöbb helyi szereplő egyetértésével, közreműködésével valósuljon meg.

Ennek érdekében a konzorcium feladata a kulturális és közösségfejlesztési tartalmú Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer kidolgozása és működtetése. A fejlesztések és programok megvalósítására Berettyóújfalu Város Önkormányzata 250 millió Ft összegű támogatást nyert, melyet a közösség tagjai által kidolgozott, a leginkább célravezető pályázatok útján kíván eljuttatni a város közösségi életéért tevékenykedő szervezetekhez.

Annak érdekében, hogy valóban mindannyiunkénak érezzük a várost, kérem, kísérje figyelemmel tevékenységünket, fogalmazza meg javaslatait, hogy közös pályázati programunk lezárása egyúttal egy új időszak kezdetét is jelenthesse.

Bónácz János konzorciumvezető

A HACS MUNKASZERVEZETE

A berettyóújfalui CLLD program megvalósítása a Munkaszervezet felállításával vette kezdetét, 2017 októberében. A munkaszervezeti feladatokat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló BERÉPO Nonprofit Kft. látja el. A munkaszervezet a HACS ügyviteli, adminisztratív szervezeti egysége. E tevékenysége mellett aktívan közreműködik a HACS animációs és projektfejlesztő munkájában. A munkaszervezet segíti a területén lévő potenciális támogatást igénylőket a projektfejlesztésben, mely nem tartalmazza a helyi támogatási kérelmeknek vagy azok részeinek megírását. A munkaszervezet a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretén belül meghirdetett helyi felhívások vonatkozásában sem részben, sem egészben nem írhat helyi támogatási kérelmeket, csupán tanácsokkal, információkkal segítheti a támogatást igénylőjét a kérelme elkészítésében.
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer kidolgozását és működtetését, a munkaszervezet négy munkatárssal – egy fő munkaszervezet-vezető egy fő projektmenedzser, egy fő pénzügyi asszisztens és egy fő projektasszisztens kollégával – biztosítja. A Berettyóújfalu, mindannyiunk városa című program végrehajtása, a minőségi munkavégzés és ügyintézés, valamint az ügyfél-tájékoztatás érdekében ügyfélszolgálati irodánkat a berettyóújfalui városházán alakítottuk ki. A munkaszervezet munkatársai telefonos és személyes ügyfélszolgálat keretében állnak a pályázók rendelkezésére. Forduljanak munkaszervezeti irodánkhoz bizalommal személyes vagy telefonos ügyfél szolgálati időben.

A BERETTYÓÚJFALUSI HELYI AKCIÓCSOPORT ÖSSZETÉTELE

Közszféra

A 12 tagú Helyi Akciócsoportban (HACS) 4 tag képviseli a közszférát. . . . .

Civil szféra

A 12 tagú Helyi Akciócsoportban (HACS) 4 tag képviseli a civil szférát. . .

Vállalkozói szféra

A 12 tagú Helyi Akciócsoportban (HACS) 4 tag képviseli a vállalkozói szférát.